Opening Hours:Pondelok - Piatok - 8:00 - 16:00

Vitajte na stránkach Memoria n. o.

O nás

Naša nezisková organizácia MEMORIA bola založená v roku 2010 v Humennom, aby v meste  a jeho okolí bol konečne umožnený prístup ku vzdelaniu aj ľuďom, ktorí si svoje vzdelanie nemôžu pre rôzne dôvody platiť sami.

Tato pomoc je určená hlavne nadaným deťom zo sociálne slabších rodín, nezamestnaným, matkám a otcom s väčším počtom detí, mamičkám na materských dovolenkách, sociálne slabším rodinám vdovám a vdovcom, zdravotne ťažko postihnutým a seniorom.

Vidíte, myslime skoro na všetkých, nie sme ani politicky, obchodne a ani kultovo založení. O pomoc žiadame všetkých, ktorí majú možnosť prispieť Vám na Vaše VZDELANIE.

Spolupracujeme s rôznymi vzdelávacími inštitúciami na Slovensku, ktoré Vám umožnia zvýšiť si kvalifikáciu… Majú akreditované kurzy MŠ SR.

Preto mame názov MEMORIA. Jednoducho pamätáme na všetkých.