Opening Hours:Pondelok - Piatok - 8:00 - 16:00

Vitajte na stránkach Memoria n. o.

Verejné Obstarávanie

Názov zákazky: Zariadenie vybavenie projektu

Zákazka zadávaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dokumenty k zákazke:

01_vyzva na predkladanie ponúk (PDF)

02_Priloha 1 (XLSX)

03_Príloha 2 Kúpna zmluva (DOCX)

04_Príloha 3 čv uchádzača (DOCX)

Výsledok Verejného Obstarávania

08_Oznamenie o vysledku verejného obstarávania (PDF)