Opening Hours:Pondelok - Piatok - 8:00 - 16:00

Vitajte na stránkach Memoria n. o.

Denný stacionár

V dennom stacionári sa podľa § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 (minimálne stupeň odkázanosti III.) a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Sociálnu službu v jednom z denných stacionárov prevádzkovaných našou organizáciou nájdete v ďalšej sekcii tejto stránky. Každý denný stacionár má svoju maximálnu kapacitu, preto neváhajte sa informovať o voľných miestach.